آخرین مطالب
کرامت نفس

کرامت نفس

کرامت نفس که ما آنرا عزت نفس مینامیم، با اعتماد به نفس متفاوت است. اعتماد به نفس به معنای باور داشتن توانایی های خود است، اینکه باور داشته باشیم می توانیم توانایی های خود را بروز دهیم. اما عزت نفس حس ارزشمند بودن و رضایت از خود است. اگر این حس در فرد بوجود بیاید و همراه با تعقل و کمی فکر باشد، بسیاری کارهای عادی در جامعه برایش حقیر و دور از شان است. عده ای را دیده ام که به راحتی در هر خرید تقاضای تخفیف از فروشنده می کنند، عده ای خجالت میکشند، ولی عده ای این کار را دور از شان خود می‌دانند و برای هر چیزی، تقاضا نمیکنند. عده ای به اصطلاح به دنبال مد […]

1 2 3