بایگانی: دانلود
کتاب الکترونیکی اوقات فراغت

کتاب الکترونیکی اوقات فراغت

اولین کتاب الکترونیکی ام را اختصاص دادم به یکی از دغدغه های خودم. زمان طولانی تعطیلات در تابستان که تمام مدت بچه ها کنار ما هستند . زمانی که هم می تواند بسیار مفید باشد و یا بسیار مضر و مخرب. می تواند به خوبی و خوشی وبا خاطرات فراموش نشدنی بگذرد و یا با جنگ و دعوا و اوقات تلخی.